Darbi bez autortiesībām

Lai gan ir diezgan daudz runāts par darbiem, kas ir aizsargāti ar dažāda termiņa autortiesībām, cilvēkiem ir pieejami arī daudzi darbi, kas īsti nav aizsargāti ar tādām. Līdz ar to ir vērts arī izglītot par tādām, lai nebūtu problēmu izprast dažādus materiālus un citu pieejamo informāciju.

Tie darbi, kuri i aizsargāti vai nav aizsargāti ar jebkāda veida autortiesībām ir iespējams atrast normatīvajos un administratīvajos aktos. Pirmām kārtām netiek aizsargāti paši normatīvie un administratīviem aktiem, ko var aizmantot gan pārvaldes iestādes, gan citi. Tā skaitā ir arī tiesu spriedumi, lēmumi, likumi u.c. oficiālo dokumentus. Interesanti, ka autortiesības nepieder arī šo dokumentu tulkojumiem.

Autortiesības arī neattiecas uz dažādiem atzītajiem simboliem un zīmēm gan starptautiskā, gan vietējā līmenī. Tā skaitā ir ne tikai plaši zināmie kā ģerboņi, himnas, ordeņi, bet arī naudas zīmes, karogi u.tml. To lietošanu tieši nosaka atsevišķi normatīvie akti, kas var ievērojami atšķirties no autortiesību likuma. Protams, tiem var būt arī dažādi citi ierobežojumi, piemēram, kad un kur var izmantot nacionālo karogu vai arī aizliegumu izmantot PSRS karogu.

Autortiesību skaitā arī nav kartes. To sagatavošanas un lietošanas noteikumus nosaka noteikti normatīvie akti. Kartes cilvēki mēdz paši kopēt un pavairot un protams, ja tas tiks ierobežots ar pārāk daudz formalitātēm, tas tikai apgrūtinās ne tikai tūristus, bet arī vietējos, kuriem arī ir svarīgi ik pa laikam izmantot dažādas tipogrāfikās u.c. kartes. Kartes, kuras tiek izplatītas, lai gūtu materiālu guvumu, var būt ierobežotas.

Daudz informācijas, ko var izmanot, var iegūt arī no preses, radio un televīzijas raidījumiem u.c. saziņas līdzekļiem, kas attiecas uz dienas jaunumiem, līdz ar to nevajadzētu būt problēmu izmantot šo informāciju pēc saviem ieskatiem. Tāpat tas ir veids kā izplatīt pārbaudītu informāciju tālāk. Tādā veidā ir iespējams informēt vairāk cilvēku vai arī piedāvāt informāciju tiem, kuriem tas varētu interesēt. Līdz ar to noteikti nebūs problēmu ērti iegūt un izplatīt informāciju sev vēlamajā formātā. Lai nezustu uzticamība, ir ieteicams tomēr ievietot atsauci uz avotu. Tādā veidā ir iespējams arī pašam atkārtoti atrast atgriezenisko saiti. Daži raidījumi utt. Tomēr var censties ierobežot savas informācijas izplatīšanu, līdz ar to ir vērts pievērst tam uzmanību, lai nevajadzētu saskarties ar skaidrošanos.

Tāpat autortiesības nevar uzlikt dažādām idejām, kas var nākt no praktiski ikviena cilvēka. Kamēr tās nav realizētas, ikviens tās var izmantot saviem mērķiem utt. Tas ir tāpēc, ka katrs cilvēks var domāts par dažādām lietām un tā ir brīva vārda brīvība. Tās aplikt ar autortiesībām ir praktiski neiespējami, jo nav iespējams izkontrolēt, kā arī to vienkārši pārāk daudz.

Autortiesības netiek pielietotas arī dažādām metodēm, matemātiskajām koncepcijām un procesiem. Tos katrs var brīvi izmantot pēc saviem ieskatiem, lai iegūtu jaunus mērījumus, atklājumus u.c. Savādāk vienkārši daudzi nemaz tās neizmantotu, ja būtu nepieciešams par kaut ko maksāt autoratlīdzību un censtos atrast citus risinājumus. Attīstība ir iespējama tikai, ja ir dota arī zināma brīvība.

Rakstu nodrošinājis portāls www.acasino.sk.